ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΚΟΣ Δημοσθένης

 

Α' ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΥΣΑΦΗΣ Γρηγόριος

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Μιχαήλ

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ & Μ.Μ.Ε.

ΧΥΤΑΣ Κωνσταντίνος

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΣ Παναγιώτης

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Χρήστος

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΗΓΑΣ Νικόλαος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΙΖΟΣ Κωνσταντίνος

 

ΤΑΜΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Φώτιος

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΑΜΙΑΣ

ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ Ιωάννης

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΦΟΥΚΑΣ Θεόδωρος

 

ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Βασίλειος

 

ΜΕΛΟΣ

ΜΠΑΝΙΑΣ Δημήτριος

 

ΜΕΛΟΣ

ΣΙΜΟΣ Κωνσταντίνος

 

ΜΕΛΟΣ

ΧΑΧΑΛΗΣ Χρυσοβαλάντης